Şehit Polis Eşi, Çocukları İle Anne Baba Ve Kardeşleri Tazminat Davası

Emniyet Teşkilatında görevlendirilenlerin ve bu görevlerinden dolayı maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde öncelikle bu kanuna göre tazminat ödenir. Buna "nakdi tazminat" denir. Fakat şehit polis ailesi bu nakdi tazminat haricinde de maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Yürütülen kamu hizmeti sırasında meydana gelen özel ve olağandışı zararın, davacılar murisinin kendi kişisel kusurundan doğmamış olması nedeniyle, kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca giderilmesi hakkaniyet gereğidir. Buna göre; uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle 2577 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre İçişleri Bakanlığı'na başvuran davacılar tarafından, istemlerinin reddi üzerine süresi içerisinde açılan davanın İçişleri Bakanlığı husumetiyle görülmesi ve kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca zararın tazmini isteminin değerlendirilmesi gerekir.

Beni Arayın