Şehit Astsubay Eş, Çocuk, Anne Baba ve Kardeşleri Tazminat Davası

926 sayılı TSK Personel Kanununun 177. maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16. maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında görevli olduğu Birlik K.lığınca Ölüm Yardım Ödeneği ödenir. Ayrıca hayatını kaybeden TSK personelinin ailesine ikamet yerlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.

Fakat subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş aileleri kanuni maddi ve sosyal yarım alma hakkı baki olmak üzere tazminat davası açma hakkına da sahiptir. Askeri hizmetle ilgili idari eylemlerden doğan zararların tazmini davaları, genel olarak 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülür.

İdari yargıda açılacak tazminat davalarında dava açma süresi ölenin yakınlarının ölüm tarihinden itibaren 1 yıldır. 

Beni Arayın