Şehit Asker Eş, Çocuk, Anne Baba ve Kardeşleri Tazminat Davası

Vefat ve yaralanmalar genel olarak görevden kaynaklanan bir nedenle meydana gelmiş ise, şehit asker ailelerinin ve hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakları mevcuttur. Askeri İdare, vefata ve yaralanmaya neden olan olayın 2330 sayılı yasa kapsamında olduğu sonucuna varmış ise, hak sahiplerine doğrudan "nakdi tazminat" öder. Vefata ve yaralanmaya neden olan olayın 2330 sayılı yasa kapsamında olmadığı gerekçesiyle idarece "nakdi tazminat" ödenmemiş ise, hak sahipleri tarafından bu konuda idari yargıda dava açılması gerekir.

Vefata veya yaralanmaya neden olan olay nedeniyle şehit ailelerine 2330 sayılı kanun gereğince nakdi tazminat ödenmiş olsa dahi, ilgililerin ayrıca maddi ve manevi tazminat talep hakları da mevcuttur. Şayet, hak sahiplerine "nakdi tazminat" ödenmiş ise, ödenen nakdi tazminat 2330 sayılı yasanın 6. maddesine göre maddi ve manevi tazminattan mahsup edilecektir.

Beni Arayın