Şehit Ailesi, Eş, Çocuk, Anne, Baba ve Kardeşi Maddi Manevi Tazminat Davası, Emsal Karar

Görevi başında şehit düşen ya da vatani bir savunmada ölen kişilerin ailesi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. 3713 terörle mücadele kanunu kapsamında (Ek fıkra: 4.7.2012-6353/75 md.) Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri kapsamına girenlerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda veya terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında hayatını kaybedenler, birinci fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılır.

Şehit ailelerine SGK tarafından maaş bağlanması yanında sağlanan en önemli haklardan birisi, 2577 sayılı yasa ile 6098 sayılı Türk borçlar kanununa istinaden maddi ve manevi tazminat istemli tam yargı yani "Tazminat Davası" açılmasıdır. Açılması gereken bu davada zamanaşımı sadece bir yıldır. Bu süre ölüm hadisesinden kaynaklı ise bir yıllık süre ölüm tarihinden itibaren başlar.

Beni Arayın