Şehit Ailesi Aylık Davası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu; harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenlerin ailesine, dul ve yetimlerine SGK tarafından aylık bağlanmasını, esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılmasını öngörmektedir.

Şehit aileleri Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamından yararlanmaktadır. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yardımlardan bir tanesi de tazminat ödenmesidir. Nakdi tazminatın tespitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

Beni Arayın