MAKALELER

Şehit Ailesi Aylık Davası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu; harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenlerin ailesine, dul ve yetimlerine SGK tarafından..

Şehit Ailesi, Eş, Çocuk, Anne, Baba ve Kardeşi Maddi Manevi Tazminat Davası, Emsal Karar

Şehit ailelerine SGK tarafından maaş bağlanması yanında sağlanan en önemli haklardan birisi, 2577 sayılı yasa ile 6098 sayılı Türk borçlar kanununa istinaden maddi ve manevi tazminat istemli tam yargı yani "Tazminat Davası" açılmasıdır.

Şehit Asker Eş, Çocuk, Anne Baba ve Kardeşleri Tazminat Davası

Vefat ve yaralanmalar genel olarak görevden kaynaklanan bir nedenle meydana gelmiş ise, şehit asker ailelerinin ve hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakları mevcuttur...

Şehit Astsubay Eş, Çocuk, Anne Baba ve Kardeşleri Tazminat Davası

Fakat subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş aileleri kanuni maddi ve sosyal yarım alma hakkı baki olmak üzere tazminat davası açma hakkına da sahiptir...

Şehit Polis Eşi, Çocukları İle Anne Baba Ve Kardeşleri Tazminat Davası

Emniyet Teşkilatında görevlendirilenlerin ve bu görevlerinden dolayı maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde öncelikle bu kanuna göre tazminat ödenir...

Şehit Polis Yakınları Aylık Davası

Şehit polis yakınlarına aylık bağlanmadan önce sağlanan haklar; nakdi tazminat ödenmesi, ölüm yardımı ödeneği, polis bakım ve yardım sandığı ölüm yardımı (üye olanlara), emniyet genel müdürlüğü sosyal fonu vefat yardımı (üye olanlara)'dır...

Şehit Subay Eş Çocuk Anne Baba ve Kardeşleri Tazminat Davası

Askeri hizmetle ilgili idari eylemlerden doğan zararların tazmini davalarında 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yetkilidir...

Şehit Uzman Çavuş Eş ve Çocukları Tazminat Davası

Askeri görevleri sırasında meydana gelen olaylara ilişkin davalarda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri görev dışında kalan, adli ve mülki görevleri sırasında meydana gelen olaylarla ilgili davalarda genel idari yargı görevlidir...

Beni Arayın